Disclosure

Terms Of Use/Uslovi korišćenja

All the information provided on this blog is for entertainment purposes only. I am not providing medical, legal or other profession advice. Everything shared are my own opinions. If you are using any of the information from "Be Creative. Be Organized." blog, it’s at your own risk. All information found on "Be Creative. Be Organized." blog is for personal use only.

Sve informacije dobijene putem ovog bloga su isključivo zabavnog karaktera. Ja ne dajem medicinske, pravne niti bilo kakve druge profesionalne savete. Sve što delim su moja lična mišljenja. Ukoliko koristite bilo koju informaciju dobijenu putem ovog bloga, to radite na sopstvenu odgovornost. Sve informacije dobijene putem ovog bloga su isključivo za ličnu upotrebu.

Copyright Policy/Autorska prava

All images and text on this site, if it's not otherwise stated, are my property. I love it when you share! Feel free to use one or two photos provided that a link back to my original post is included. Do not remove any watermarks, crop or edit any of my images without written permission from me. Do not reprint or publish without my written consent. All free printables offered are for personal use only.

I am not responsible for illegal use or copyright infringement relating to photos used by readers or subscribers.

Sav tekst i slike na ovom sajtu, ako nije drugačije naznačeno, su moje vlasništvo. Volim kada delite ono što napišem! Slobodni ste da upotrebite jednu ili dve slike uz davanje potpunih zasluga ovom blogu i uz postavljanje tačnog izvora sadržaja. Nemojte ni na koji način menjati moje slike (isecati, editovati, skidati/isecati watermarkvodeni žig) bez mog pismenog pristanka. Nemojte kopirati i objavljivati moj tekst bez mog pismenog odobrenja. Sve besplatne liste za štampanje dobijene putem ovog bloga su isključivo za ličnu upotrebu.

Nisam odgovorna za nezakonitu upotrebu ili kršenje autorskih prava za slike koje koriste čitaoci i pretplatnici (subscribers).

Privacy Statement/Privatnost

I will not sell any of your personal or contact information to another company. I will not put your information on spam lists, but I am not responsible for the privacy practices of any of my readers or blog commenters. I do not store any information about your visit to this blog other than to analyze and optimize your content and reading experience through the use of cookies. You can turn off the use of cookies at anytime by changing your specific browser settings.

I am not responsible for republished content from this blog on other blogs or websites without my permission.

Neću prodati vaše lične i kontakt informacije, niti ću ih staviti na spam liste. Nisam odgovorna za dela i praksu koju sprovode čitaoci i komentatori na ovom blogu, koja se tiču ovoga. Informacije o vašim posetama ovom blogu koristim za analizu i optimizaciju vašeg korisničkog iskustva putem upotrebe kolačića. Upotrebu kolačića možete isključiti u bilo kom trenutku, tako što ćete promeniti podešavanja svog web pretraživača.

Nisam odgovorna za objavljivanje sadržaja ovog bloga na drugim sajtovima i blogovima koji su izvršeni bez mog pismenog pristanka.

Comment Policy/Komentari posetilaca

Although I appreciate everyone's opinion, I will remove any comment that I believe to be inappropriate, malicious or spam like. Be nice! This is not the place for harsh criticism or negativity.

Iako cenim svačije mišljenje, ukloniću svaki komentar za koji procenim da je neprimeren, zlonameran ili spam. Budite fini! Ovo nije mesto za grubu kritiku i negativnosti. 

Reserve Rights/Zadržavam prava

I reserve the right to change the focus on my blog, to shut it down, sell it or to change the terms of use at my own discretion.

Zadržavam pravo da izmenim fokus mog bloga, da ga ugasim, prodam ili izmenim uslove korišćenja po svom ličnom nahođenju.


This policy's and rules are subject to change without notice and was laste updated on November 13, 2015.

Ova pravila su podložna izmenama bez prethodnog obaveštenja. Izmene su poslednji put napravljene 13/11/2015.