Mar 22, 2016

Uskršnje drvce

To, zapravo, i nije drvo, ali shvatate šta hoću da kažem. Vaza puna prelepih grana (i cveća)
i ukrasnih jaja. U mom svetu to je uskršnje drvce.

Easter tree


Uskršnje drvce


Ove godine drvce će se dosta menjati. S obzirom da je veliki vremenski raspon između Uskrsa po Julijanskom i Gregorijanskom kalendaru (mi slavimo oba) ovo drvce će trajati oko mesec i po dana. Tako da će dolaziti do promena u njegovom izgledu kako cveće bude venulo.

Uskršnje drvce