Mar 22, 2016

Uskršnje drvce

To, zapravo, i nije drvo, ali shvatate šta hoću da kažem. Vaza puna prelepih grana (i cveća)
i ukrasnih jaja. U mom svetu to je uskršnje drvce.

Easter tree