February 28, 2016

Easter is almost here

Spring is almost here, too. Are you ready? All those colors are great inspiration. It's time for creativity!

Bliži nam se i proleće. Jeste li spremni? Sve te boje su sjajna inspiracija. Vreme je za kreativnost!


Bliži nam se uskrs

Today I will give a spotlight to my older Easter posts. I hope they will inspire you to make something beautiful.

Danas se osvrćemo na starije uskršnje postove.  Nadam se da će vas inspirisati da napravite neku lepu kreaciju.

Easter is almost here

Let us begin with eggs. Have you ever made Easter decorations with egg shells? These are the ones where you blow out the egg content through a small hole on the top of the egg, and as a result you have a whole empty egg shell. If you haven’t, you have to try it. Be very gentle and enjoy decorating them.

Bliži nam se uskrs

Krenimo od jaja. Jeste li ikada pravili ukrase od ljuske jajeta? One kod kojih se kroz rupicu izduva sadržaj jajeta, a kao rezultat dobijete celu praznu ljusku jajeta. Ukoliko niste, obavezno probajte. Budite pažljivi i uživajte ukrašavajući ih.

Bliži nam se uskrs

The next thing is a nest. I made it last year and I was so happy with the result. It is one of my dearest projects ever.

Sledeće na redu je gnezdo. Napravila sam ga prošle godine. Ono mi je jedan od omiljenih projekata.

Bliži nam se uskrs

Then we have some simple Easter decorations that are easy to make and they give such a beautiful touch. There are these colorful cardboard-made rabbits – very ease to make.

Bliži nam se uskrs

Zatim, imamo ukrase jednostavne za pravljenje, koji su prelep uskršnji detalj. U pitanju su zečevi napravljeni od kartona u boji. 

Bliži nam se uskrs

Then you have these two projects. One is how to make cute rabbits out of toilet paper rolls (!!!) and the other is about decorations with cloth-pins (I did this for Christmas using Christmas symbols).

Bliži nam se uskrs

Imamo i ova dva projekta. Prvi je kako napraviti zečeve od rolne toalet papira (!!!), a drugi je o ukrasu sa štipaljkom (napravila sam ih i za Božić koristeći božićne simbole).

Bliži nam se uskrs

Last but not the least is an Easter centerpiece. Two of them, actually. They are easy to make; just let your imagination guide you and create a masterpiece out of it.

Bliži nam se uskrs

Poslednji, ali ne i manje važan je ukras za sto. Dva, zapravo. Jednostavni su za pravljenje. Pustite mašti na volju i stvorite remek delo.

Bliži nam se uskrs