November 14, 2015

"TO BUY" List In A Kitchen Cabinet

Hello, Friends! Have any of you been in a situation when you are in a kitchen, working your magic, and you notice that you're short on some ingredients? So, then you tell yourself: "Oh, I'm going to remember to buy it when I go to a grocery store!" or "Oh, I will put it on my "To Buy" List after I've finished cooking dinner.", and you never do…

You haven't?! Really?! I don't believe you! I have!

Ooh, you have, actually! High Five! :)

"TO BUY" List In A Kitchen Cabinet

Zdravo drugari! Da li je neko od vas bio u situaciji da dok u kuhinji izvodi svoju kuvarsku magiju primeti da je u manjku sa nekim kulinarskim sastojkom? Zatim kazete sebi "Moram se setiti da ga kupim kada budem u prodavnici!" ili "Zapisaću to na svoju listu "Za kupiti", čim završim sa kuvanjem ručka!", i na kraju to nikada ne uradite...

Niste?! Stvarno?! Ne verujem vam! Ja sam bila!

Ooh, i vi ste bili! Bacite pet! :)

"To Buy" Lista u kuhinjskom ormariću

Well, to avoid something similar happening to me in the future, I’ve put my "To Buy" List ona hot spot
– on a kitchen cabinet. It's the cabinet which holds most of my cooking ingredients.

I just used plain ol' sticky notes. It's perfect because they’re small - so I can stick them inside the cabinet door, and when I'm preparing to go to the grocery store I can easily stick it on my main "To Buy" List.

Kako bih izbegla da se u buduće nađem u takvoj situaciji svoju listu "Za kupiti" stavila sam u žarište dešavanja - sa unutrašnje strane kuhinjskog ormarića. I to u kuhinjski ormarić u kome držim većinu kulinarskih sastojaka.

Za ovu sam upotrebila običan blokčić sa smolepljivim papirićima. Odličan je izbor jer je dovoljno mali i neprimetan da mogu zalepiti za unutrašnju stranu vrata ormarića. Obzirom da su u pitanju samolepljivi papirić lako ga mogu zalepiti za "glavnu listu" za kupovinu kada sledeći put budem išla u nabavku.


"To Buy" Lista u kuhinjskom ormariću

I used double-sided tape to attach the pad to the inside of cabinet door. It was holding up for about 30 seconds, and then it fell off. You must be wondering how double-sided tape couldn't hold that little pack of papers. Oh, don't worry, double-sided tape wasn't a problem. It stayed at the door with two pieces of paper - last two pieces in the pack. Everything else fell off. Ah, gravity. I think it has something to do with this. :)

Blokčić sam za vrata ormarića pričvrstila dvostrano lepljivom trakom. Stojalo je na mestu otprilike 30 sekundi, nakon čega je otpalo. Ukoliko se pitate kako dvostran lepljiva traka nije mogla držati tako mali blokčić - ne brinite, problem nije bio u traci. Ona je ostala zalepljena za ormarić zajedno sa dva poslednja papirića. Sve ostalo je otpalo. Ah, ta gravitacija. Mislim da je ona imala nešto sa ovim. :)


"To Buy" Lista u kuhinjskom ormariću

"To Buy" Lista u kuhinjskom ormariću

A block of post-it notes is just too heavy, so its own glue is not strong enough to hold that heaviness when it's not lying down.

So, I added more glue. I remembered all those notepads that have glue on top of the paper - on the top edge. So, I did that. I used the acrylic glue which I use for decoupage projects (something like Mod Podge). I just applied the glue on the top edge of post-it notes (binder clips are holding notes so they don't move, because, well, they fall apart).

Samolepljivi blokčić je prosto pretežak da bi ga lepak koji je već na njemu držao dok visi negde.

Setila sam se svih onih blokčića koji imaju lepak na gornjoj ivici. To sam i uradila, dodala sam lepak duž gornje ivice blokčića. Koristila sam akrilni lepak (drvofiks) koji sam koristila za dekupaž projekte. Obzirom da mi se blokčić raspao učvrstila sam ga spajalicama kako bih uspešno nanela lepak.

"To Buy" Lista u kuhinjskom ormariću

After the drying period, I attached it back up to the door.

Nakon što se lepak osušio blokšić sam, ponovo, pričvrstila za vrata ormarića.

"To Buy" Lista u kuhinjskom ormariću

Then I figured it would be great if I could have a pen within the reach of my hand when I need to write something down. The problem was that I didn't have any of those pen holders with adhesive part on the back.

My solution was to make one with a duct tape.

Poželela sam da mi, u trenutku kada želim nešto da zapišem, i hemijska bude na dohvat ruke. Što je lako ostvarivo – dovoljno je pored blokčića pričvrstiti jedan od onih samolepljivih držača za hemijsku, ali nisam imala ni jedan od takvih držača.

Rešenje je bilo da ga napravim, a za to sam upotrebila izolir traku u boji.

"To Buy" Lista u kuhinjskom ormariću

Make a little cut on the piece of the tape. Now, fold one side of the tape lengthwise, then curl it and stick it to the free unfolded side of the tape. The length of the tape depends on the width of the pen you are using (and on the width of notes), so measure it.

Na isečenom parčetu trake napravite mali rez. Zatim, jednu stranu trake savijte po dužini i savijte je tako da napravite obruč, a njen slobodni kraj zalepite za nesavijeni deo trake (suprotna strana od prvobitnog reza). Dužina trake zavisi od debljine hemijske koju koristite (i od širine blokčića).

"To Buy" Lista u kuhinjskom ormariću

The pen holder that I made was a little bit ugly. It was too short (I didn't measure the width of the notes). So, I made it longer.

Držač za hemijsku koji sam napravila je bio malo ružnjikav. Bio je prekratak (zato je bitno gledati i širinu blokčića), pa sam ga produžila.

The pen was a little bit ugly too. So, I used washi tape to make it more pretty.

Hemijska, takođe nije bila preterano simpatična, ali je stvar spasila washi traka.


"To Buy" Lista u kuhinjskom ormariću

"To Buy" is written with a sharpie.

Natpis "Za kupiti" sam napisala permanentnim markerom, na engleskom jer mi je zbog broja slova više odgovarao.

"To Buy" Lista u kuhinjskom ormariću

"To Buy" Lista u kuhinjskom ormariću

That's it.

So now when I notice that I am low on some spices (or anything else), I jot it down immediately.

To je to.

Sada kada primetim da mi neki od sastojaka nedostaje mogu to, bez odlaganja da zabeležim.


Update (12/2/2015): The pad of papers fell off. Apparently applying the glue on the top edge of post-it notes wasn't enough. Solution – I'm going to use only half of the block of post-it notes; that way it's lighter and hopefully it will stay in place. On the other hand, I am very satisfied with having "To Buy" list in my cabinet. So, fingers crossed that this solution is a permanent one.

Ažurirano (2/12/2015): Blokčić je otpao. Izgleda da lepak nanet na njegovu gornju ivicu nije bio dovoljan. Rešenje je da ću koristiti samo polovinu blokčića. Tako će biti lakši pa se nadam da će ostati na mestu. Što se tiče njegove funkcije, veoma sam zadovoljna. Izuzetno mi odgovara da mi lista "Za kupiti" stoji u kuhinjskom ormariću. Iz tog razloga držim fige da ovo rešenje bude trajno.

{linking to these Link Parties}
The 36th Avenue
"Sundays at Home" at Love of Home
"The Creative Gallery" at The Casual Craftlete
"Friday Finds" at Craftaholics Anonymous
"Best of the Weekend" at Little miss celebration
"One Project at a Time" at A bowl full of lemons
"The Creative Circle" at Seeking Lavendar Lane
"The Creative Collection" at The Crafted Sparrow
"DIY Sunday Showcase" at Pink When