Jun 4, 2014

Držači od kutija od pahuljica

Volim kada mogu od ničega da napravim nešto. Ovog puta je to „ništa“ kutija od pahuljica (zapravo, dve kutije od pahuljica), a ono „nešto“ držači za razne stvari. Prvi može služiti kao držač pribora na pisaćem stolu, a drugi kao držač časopisa, knjiga i sličnog. U suštini ih možete koristiti za bilo šta za šta su vam korisni držači tog tipa.

Držači od kutija pahuljica

Izrada je jednostavna, mada objašnjenje postupka može zvučati komplikovano, ali ću se svojski potruditi da bude što jasnije.
:) Izvorni tekstovi u kojima su pojašnjeni postupci izrade ovih držača se mogu naći na ovim linkovima (tekstovi su na engleskom jeziku): Cereal Box Stationary Organizer i How to make Magazine storage boxes…

Držači od kutija pahuljica

Za izradu se ne moraju koristiti kutije od pahuljica, ja sam ih koristila jer sam njih imala na raspolaganju. Mogu se koristiti i druge kutije, samo je bitno da budu približno tih dimenzija i oblika.

Potrebne su:
  • dve kutije (po jedna za svaki držač),
  • ukrasni papir,
  • makaze/skalpel,
  • selotejp,
  • lepak (u stiku, oho... – po izboru),
  • lenjir,
  • hemijska/olovka/flomaster.

Držači od kutija pahuljica


Držač br. 1


Za ovaj držač potrebno je ovako iseći kutiju:
Držači od kutija pahuljica

Trebaju se dobiti dva odeljka koja se spajaju tako da niži bude ispred višeg.

Dimenzije su proizvoljne, bitno je da su bočne strane sečene koso i da zadnja stranica prednjeg odeljka ne bude viša od prednje stranice zadnjeg odeljka.

Kada je kutija isečena, potrebno je selotejpom učvrstiti dno na oba dela (odeljka), kako se ono ne bi „otvorilo“ i držač izgubio svoju osnovnu funkciju. :)

Sledi obmotavanje ukrasnim papirom. Za početak treba preskočiti stavljanje ukrasnog papira na zadnju stranu prednjeg odeljka i prednju stranu zadnjeg odeljka, ti delovi držača će biti naknadno ukrašeni.

Kada je ukrasni papir zalepljen, potrebno je lepkom spojiti kutije (odeljke), i to zalepiti zadnju stranu prednjeg za prednju stranu zadnjeg odeljka. Nakon ovoga sledi isecanje odgovarajućeg komada ukrasnog papira kojim se obmotava novonastala, srednja, pregrada držača.

Konačan rezultat, u mojoj izvedbi, ispao je ovako:

Držači od kutija pahuljica

Držač koji sam napravila koristim na pisaćem stolu. Pribor mi je pri ruci, a površina stola ostaje uredna - divno. :)
Držači od kutija pahuljica

Držači od kutija pahuljica


Držač br. 2


Ovaj držač se dobija tako što se koso seče prednja i zadnja strana kutije. Kod ovog držača su bočne strane kutije zapravo prednja strana oba dobijena držača.

Nakon što se kutija iseče po ovom uputstvu:
Držači od kutija pahuljica
treba, dodatno, selotejpom učvrstiti spojeve kutije. Nakon toga dobijene držače ukrasiti papirom.

Konačan rezultat u mojoj izvedbi:

Držači od kutija pahuljica

Držači od kutija pahuljica

Držači od kutija pahuljica

Kako vam se sviđaju ideje? Hoćete im dati šansu i isprobati ih (nadam se da hoćete :))?

Kako bih vas ubedila prikazaću vam još slika. ;)

Držači od kutija pahuljica

Držači od kutija pahuljica

Jesam li uspela? :)

Srećno!